Ngô Xuân Lịch

Cập nhập tin tức Ngô Xuân Lịch

Báo chí quân đội đi đầu trong việc ngăn chặn thông tin xấu độc

 Bộ trưởng Quốc phòng đánh giá, báo chí quân đội luôn chủ động đi đầu trong cuộc đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, ngăn chặn thông tin xấu độc. 

Đang cập nhật dữ liệu !