ngoại giao

Cập nhập tin tức ngoại giao

Ngoại giao Việt Nam "bắt trend" chuyển đổi số

Để thông tin đối ngoại thời 4.0, ngành ngoại giao Việt Nam đã hình thành các tài khoản Facebook, Twitter, website của các cơ quan đại diện. Thậm chí, tài khoản mạng xã hội của các đại sứ cũng trở thành một kênh thông tin tới công chúng.

Đang cập nhật dữ liệu !