Ngự Long Du Ký truyện

Cập nhập tin tức Ngự Long Du Ký truyện

[Truyện tranh] Ai là bang chủ trong Ngự Long Tại Thiên?

(GameSao) - Mỗi bang hội đều có một người đứng đầu để tổ chức các hoạt hoạt động cũng như nội quy bang, đó chính là bang chủ. Đây là người có vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến thanh danh của bang hội và các thành viên bang chúng.

Đang cập nhật dữ liệu !