người châu Á

Cập nhập tin tức người châu Á

Tại sao người châu Á cởi giày khi vào nhà?

Có khoảng 421.000 loại vi khuẩn khác nhau được tìm thấy trên các đôi giày – theo một nghiên cứu năm 2008 của ĐH Arizona. 

Đang cập nhật dữ liệu !