người dùng iphone

Cập nhập tin tức người dùng iphone

Tim Cook: nhiều người dùng Android chuyển sang mua iPhone

Dòng sản phẩm iPhone 13 tiếp tục giữ được sự thu hút, và nó… hút cả khách hàng của Android.

Đang cập nhật dữ liệu !