Nguyễn Phương Hằng

Cập nhập tin tức Nguyễn Phương Hằng

Buổi livestream triệu view của bà Nguyễn Phương Hằng có gì đặc biệt?

Các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng được tổ chức với sự hẫu thuận của một ekip hùng hậu gồm nhiều thư ký, trợ lý, MC và một nhóm kỹ thuật.

Đang cập nhật dữ liệu !