Nguyễn Thanh Lâm

Cập nhập tin tức Nguyễn Thanh Lâm

Không xử lý nghiêm, báo chí sẽ mất niềm tin của độc giả

Việc xử phạt thời gian qua cũng có tác dụng tích cực là lấy lại niềm tin của xã hội, của độc giả...

Đang cập nhật dữ liệu !