Nguyễn Thị Thu Hà

Cập nhập tin tức Nguyễn Thị Thu Hà

Bí thư Ninh Bình nói về chuyển đổi số cấp xã

Với quan điểm lấy người dân làm trung tâm, Ninh Bình tập trung chuyển đổi số trong các hoạt động hàng ngày, đem đến các tiện ích thiết thực cho người dân để người dân thấy cần phải làm, muốn làm và có thể làm được để chuyển đổi số.

Đang cập nhật dữ liệu !