nhà đài

Cập nhập tin tức nhà đài

Nhà đài không được truyền dẫn truyền hình trả tiền

 Việc một số đài Truyền hình vừa sản xuất, cung cấp nội dung, vừa xây dựng mạng lưới truyền dẫn phát sóng (TDPS) truyền hình trả tiền khiến cho thị trường này nảy sinh tình trạng đặc quyền, cạnh tranh thiếu lành mạnh.

Đang cập nhật dữ liệu !