nhà máy lọc dầu

Cập nhập tin tức nhà máy lọc dầu

Triển khai kỹ thuật hạt nhân ở nhà máy lọc dầu

Kỹ thuật hạt nhân đã được Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật hạt nhân trong Công nghiệp nghiên cứu xây dựng và phát triển thành các dịch vụ kỹ thuật trong nhiều năm qua. 

Đang cập nhật dữ liệu !