Nhân tài đất việt 2015

Cập nhập tin tức Nhân tài đất việt 2015

20/11 sẽ Công bố giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2015

Năm nay giải thưởng có tổng cộng 210 sản phẩm tham dự và 18 sản phẩm đã lọt vào vòng Chung khảo.

Đang cập nhật dữ liệu !