Batman: Arkham Knight yêu cầu tối thiểu tới 6GB RAM

Batman: Arkham Knight tiếp tục gia nhập trào lưu game có dung lượng cài đặt rất khủng: 55GB.

Đang cập nhật dữ liệu !