nhân viên quán net bị dị tật chân

Cập nhập tin tức nhân viên quán net bị dị tật chân

Nhân viên quán net bị dị tật ở chân được khách hàng khen ngợi vì quá chăm chỉ

Dù bị khiến khuyết song các nhân viên trông quán net này vô cùng chăm chỉ và ngay thẳng, xứng đáng là tấm gương cho mọi người.

Đang cập nhật dữ liệu !