nhập cảnh

Cập nhập tin tức nhập cảnh

Cách khai báo y tế bắt buộc khi nhập cảnh vào Việt Nam

 Việc khai báo y tế là yêu cầu bắt buộc đối với cả người nước ngoài và người Việt khi nhập cảnh vào Việt Nam tại các sân bay, cửa khẩu. 

 

Đang cập nhật dữ liệu !