nhựa tái chế

Cập nhập tin tức nhựa tái chế

Khủng hoảng rác thải nhựa, tái chế hoá học có thể giải quyết triệt để?

Ngành tái chế nhựa đang gặp khủng hoảng lớn. Mỗi năm, thế giới sản xuất tới hơn 350 triệu tấn nhựa, nhưng theo OECD, chỉ 14-18% trong số đó được tái chế. Công nghệ tái chế hoá học có thể giải quyết triệt để khủng hoảng rác thải nhựa?

Đang cập nhật dữ liệu !