những kiểu bạn cùng lớp

Cập nhập tin tức những kiểu bạn cùng lớp

Chắc chắn bạn đã từng học cùng lớp với những kiểu bạn này

(GameSao) - Chúng nó là những đứa bạn nghịch như quỷ hay lắm mưu mẹo, nhưng khi sau này chia tay và không còn học cùng nhau nữa thì bạn sẽ nhớ lắm đấy!

Đang cập nhật dữ liệu !