nội dung xấu độc YouTube

Cập nhập tin tức nội dung xấu độc YouTube

YouTube tiếp tục cung cấp nội dung sai lệch cho trẻ em

YouTube Kids một lần nữa đang phải đối mặt với vấn đề nội dung trên ứng dụng của mình. Lần này, không phải là các video bạo lực mà là các video nội dung sai lệch.

Đang cập nhật dữ liệu !