nông sản việt

Cập nhập tin tức nông sản việt

EU áp thuế VAT hàng hóa trực tuyến, người Việt tính chuyện dài hơi bán hàng đặc sản

EU tính thuế VAT với tất cả các mặt hàng được giao dịch điện tử từ nước thứ 3 vào thị trường. Các doanh nghiệp Việt cũng tính bài toán lâu dài, chuẩn bị kế hoạch xuất khẩu đặc sản, các mặt hàng thủ công vào thị trường này.

Đang cập nhật dữ liệu !