NPD Group

Cập nhập tin tức NPD Group

Xbox One là máy chơi game được quan tâm nhất năm 2014

Theo kết quả thống kê từ Google lẫn Bing - hai hệ thống tìm kiếm lớn nhất hiện nay Xbox One đều đứng trong top 10.

Đang cập nhật dữ liệu !