Nữ anh hùng

Cập nhập tin tức Nữ anh hùng

Monarch Nữ anh hùng gợi cảm.

Heroes of New Age được tạo nên bởi sự kết hợp giữa hai thể loại MMORPG và RTS. Game 3D này còn cho phép người chơi có thể điều khiển 25 binh sĩ. Game đã trải quá trình thử nghiệm Beta vào giữa tháng 01 vừa qua.

Đang cập nhật dữ liệu !