Núi Targon

Cập nhập tin tức Núi Targon

[LMHT] Sau tất cả, Aurelion Sol cũng chịu xuất hiện rồi!

(GameSao.vn) – Cuối cùng thì Riot cũng chịu thừa nhận sự hiện diện của rồng thần Aurelion Sol!

Đang cập nhật dữ liệu !