nước mắm nhiễm asen

Cập nhập tin tức nước mắm nhiễm asen

Cần sớm có kết luận vụ 'nước mắm nhiễm asen'

Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo đề nghị các cơ quan làm rõ, sớm công bố kết luận vụ "nước mắm nhiễm asen" để đảm bảo sự công bằng.

Đang cập nhật dữ liệu !