nước ngọt sting độc hại

Cập nhập tin tức nước ngọt sting độc hại

Choáng khi nhìn thấy chủ quán net hút phẩm màu từ các chai Sting

Sử dụng những phương pháp có phần thủ công để kiểm tra nộng độ phụ gia phẩm màu có trong các chai nước ngọt Sting khách hàng hay sử dụng, nhiều chủ quán net đã phải bất ngờ.

Đang cập nhật dữ liệu !