Tác hại của việc rút đột ngột các thiết bị USB

Việc rút đột ngột có thể làm hư hỏng dữ liệu, nhưng sẽ không gây ảnh hưởng tới thiết bị.

Đang cập nhật dữ liệu !