Oath

Cập nhập tin tức Oath

Rời Yahoo, cựu CEO Marissa Mayer bỏ túi 260 triệu USD

Mọi thứ của Yahoo giờ đã về dưới trướng Verizon, trừ CEO của hãng.

Đang cập nhật dữ liệu !