Odyssey Kayn

Cập nhập tin tức Odyssey Kayn

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 8.18 - Chế độ chơi PvE mới

(GameSao.vn) - Sự kiện Odyssey Extraction đương nhiên sẽ là tâm điểm của bản cập nhật.

Đang cập nhật dữ liệu !