ông Lê Nam Trà

Cập nhập tin tức ông Lê Nam Trà

"Không cổ phần hóa MobiFone bằng mọi giá"

 Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh rằng, việc cổ phần hóa Tổng công ty MobiFone cần phải được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích cho cả đất nước lẫn doanh nghiệp chứ không cố "cổ phần hóa bằng mọi giá".

Đang cập nhật dữ liệu !