Ông Tào Đức Thắng

Cập nhập tin tức Ông Tào Đức Thắng

Chủ tịch Viettel: “Sự bồng bột của tuổi trẻ là thứ năng lượng đặc biệt”

Ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch Viettel nói rằng, lợi thế của tuổi trẻ là nhiều năng lượng, dám nghĩ dám làm, nhanh nhẹn, nhạy bén trong tiếp cận tri thức và xu thế mới.

Đang cập nhật dữ liệu !