Onmyoji: Battle! Heian-Kyo

Cập nhập tin tức Onmyoji: Battle! Heian-Kyo

Onmyoji: Battle! Heian-Kyo - Đối thủ nặng ký của Vương Giả Vinh Diệu mở thử nghiệm tháng sau

Sự ra đời của Onmyoji: Battle! Heian-Kyo là để "cạnh tranh" trực tiếp với Vương Giả Vinh Diệu của Tencent và NetEase cũng có thế mạnh của mình khi tận dụng "hit" đình đám Onmyoji.

Đang cập nhật dữ liệu !