open world

Cập nhập tin tức open world

Far Cry 4 sẽ là một bước tiến xa so với Far Cry 3

(Gamesao) - Far Cry 4 được xây dựng dựa trên những yếu tố thành công nhất của Far Cry 3 và tích hợp thêm nhiều cải tiến mới.

Đang cập nhật dữ liệu !