Oraichain Hackathon

Cập nhập tin tức Oraichain Hackathon

Phát động cuộc thi lập trình Blockchain cho thanh niên Việt Nam

Oraichain Hackathon là cuộc thi lập trình dành cho người Việt dưới 35 tuổi. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi là hơn 200 triệu đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !