Otaku Coin

Cập nhập tin tức Otaku Coin

Hết Chuối-Coin, chúng ta còn có Otaku Coin: Đồng tiền ảo dành riêng cho các fan Anime/ Manga đó!

Nếu giới bán chuối tại Lào đã có Bananacoin thì tới đây các fan anime/manga cũng sẽ có 1 đồng tiền điện tử của riêng mình – Otaku Coin đấy!

Đang cập nhật dữ liệu !