Overwatch Animated Short

Cập nhập tin tức Overwatch Animated Short

Xem bộ phim về nhân vật bị ghét nhất trong Overwatch

Thời gian đầu khi Overwatch mới mở cửa, Bastion là nhân vật bị nhiều người ghét vì chưa biết cách khắc chế hữu hiệu ụ súng nguy hiểm này.

Đang cập nhật dữ liệu !