Parashoot Stan

Cập nhập tin tức Parashoot Stan

Trở thành phi công nhảy dù với Parashoot Stan

Parashoot Stan là một game có một giao diện tương đối đẹp, cách chơi khá đơn giản, gần gũi và không quá phức tạp nên thích hợp với nhiều kiểu người chơi.

Đang cập nhật dữ liệu !