Patch 7.23b Dota 2

Cập nhập tin tức Patch 7.23b Dota 2

Dota 2: Chi tiết Patch 7.23b – CM cùng Techies bị nerf; Cây Xoài, Drow và CK được buff

(GameSao.vn) – IceFrog tiếp tục cân bằng meta của Patch 7.23.

Đang cập nhật dữ liệu !