Pavlok Bracelet

Cập nhập tin tức Pavlok Bracelet

Vòng tay 199 USD trên Amazon sẽ giật bạn 1 phát 350 volt nếu sa đà vào thói hư tật xấu

Nghe có vẻ dã man nhưng bạn có tình nguyện đeo nó nếu đang quyết tâm giảm cân?

Đang cập nhật dữ liệu !