phá trụ

Cập nhập tin tức phá trụ

Thêm một vấn nạn trong Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam: Hack Disconnect

(GameSao) - Hack Disconnect có thể hiểu qua là sử dụng công cụ để làm đối phương bị mất kết nối và không thể tiếp tục chơi trận đấu đó nữa.

Đang cập nhật dữ liệu !