phân giới cắm mốc

Cập nhập tin tức phân giới cắm mốc

Nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 diễn ra sáng nay.

Đang cập nhật dữ liệu !