phân hủy

Cập nhập tin tức phân hủy

Chip máy tính làm từ... gỗ

 Gỗ có thể trở thành vật liệu sản xuất nên thành phần quan trọng nhất của máy tính trong tương lai.

Đang cập nhật dữ liệu !