phân luồng giao thông

Cập nhập tin tức phân luồng giao thông

Đề xuất dùng trí tuệ nhân tạo phân luồng giao thông tại TP.HCM

Nhóm sinh viên TP.HCM đề xuất ý tưởng dùng AI để phân luồng, xử lý vi phạm giao thông trên địa bàn.

Đang cập nhật dữ liệu !