Phan Tâm

Cập nhập tin tức Phan Tâm

Bộ TT&TT có Thứ trưởng mới

Chiều nay, Bộ TT&TT đã công bố Quyết định số 2036/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Tâm, Cục trưởng Cục Viễn thông giữ chức Thứ trưởng Bộ TT&TT kể từ ngày 19/11/2015.

Đang cập nhật dữ liệu !