phát triển hạ tầng số

Cập nhập tin tức phát triển hạ tầng số

Thủ tướng Chính phủ quyết định việc sử dụng tần số vô tuyến điện cho mục đích quốc phòng

Chính phủ giao Bộ TT&TT hoàn chỉnh dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tần số vô tuyến điện theo hướng giao thẩm quyền cho Thủ tướng quyết định việc sử dụng tần số vô tuyến điện phân bổ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.

Đang cập nhật dữ liệu !