phát triển phần mềm

Cập nhập tin tức phát triển phần mềm

CI/CD & Kubernetes - tăng tốc phát triển phần mềm & đơn giản hóa triển khai vận hành

Bên cạnh rất nhiều các ứng dụng tuyệt vời của Kubernetes như triển khai các ứng dụng dạng containers trên đám mây, lên lịch công việc hàng loạt,...công cụ còn có một ưu điểm rất lớn khác là hỗ trợ Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD).

Đang cập nhật dữ liệu !