phiên bản cũ

Cập nhập tin tức phiên bản cũ

Game online Võ Hồn 2 được hỏi mua về Việt Nam

Với sự nâng cấp tuyệt hảo cả về đồ hoạ và đặc biệt là lối chơi tập trung nhiều vào chiến đấu của Võ Hồn 2, các NPH nước ta đã lại tiếp tục đặc vấn đề với NSX nhằm mua được trò chơi.

Đang cập nhật dữ liệu !