phim nhái

Cập nhập tin tức phim nhái

Phim ăn khách tại Trung Quốc bị người xem cho rằng quá giống Assassin's Creed

Thế là cảm hứng lấy từ AC đi thành một vòng: từ game lên phim, xong xem phim hay quá lại quay ra đòi phải có game bằng được.

Đang cập nhật dữ liệu !