phó tổng giám đốc

Cập nhập tin tức phó tổng giám đốc

Tập đoàn VNPT có 2 Phó Tổng Giám đốc mới

Ngày 16/7/2020Tập đoàn VNPT công bố quyết định bổ nhiệm hai Phó Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT: ông Nguyễn Nam Long và ông Nguyễn Đình Danh.

Đang cập nhật dữ liệu !