Phoenician

Cập nhập tin tức Phoenician

Lịch sử các đơn vị quân trong Đế Chế

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại quân trong aoe và lịch sử của các loại quân đó.

Đang cập nhật dữ liệu !