phòng chống bão

Cập nhập tin tức phòng chống bão

Bão chồng dịch – MobiFone huy động tối đa nguồn lực để phòng, chống bão số 5

Để chủ động ứng phó với cơn bão Conson (số 5), MobiFone khu vực 3 và Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Trung đã thực hiện triệt để phương châm "3 tại chỗ" tích cực khẩn trương thực hiện nhằm đảm bảo ứng cứu thông tin kịp thời.

Đang cập nhật dữ liệu !