phòng chống dịch

Cập nhập tin tức phòng chống dịch

Zalo nhận bằng khen trong công tác phòng chống dịch tại Hải Dương

Công An tỉnh Hải Dương - Là đơn vị trực tiếp thực hiện việc truy vết trên địa bàn tỉnh Hải Dương, đã khen tặng Zalo trong việc góp phần tích cực vào việc phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Đang cập nhật dữ liệu !