phụ nữ ngành game

Cập nhập tin tức phụ nữ ngành game

'Hãy xem game là một ngành bình thường'

Dưới đây, là những tâm tư của cô Ang Hạ Liên, cán bộ phụ trách truyền thông SSGroup cùng bạn đọc nhân ngày phụ nữ 20/10.

Đang cập nhật dữ liệu !